Tietosuoja

Seloste käsittelytoimista
Tampereen DS Palvelu Oy:n asiakasrekisteri

a) Rekisterinpitäjä:


Tampereen DS Palvelu Oy

Tammelan Puistokatu 22 B 21
33100 Tampere
p. 040 – 659 3382

tdspoy@gmail.com

Y: 28472798

b) Käsittelyn tarkoitukset:

c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:
Tampereen DS Palvelu Oy:n asiakkaiden yhteystiedot sekä tunnistamistiedot.

d) Käsittelyn oikeusperusteet:
Lakivelvoite (Rahanpesulaki).

e) Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:
Valvontaelimille (aluehallintovirasto, poliisi).

f) Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle:
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan eikä kansainvälisille järjestöille.

g) Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat:
Tiedot poistetaan, kun tietojen säilyttämisen peruste henkilön oikeuksien turvaamiseen on lakannut noudattaen laissa säädettyjä säilytysaikoja (viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen).

h) Tekniset ja organisatoriset turvatoimet:
Pääsynvalvonta. Varmuuskopiointi.