Yhdistyksille

Tavoitteeni: olla yhdistysten ”paras kaveri”

Työskennellessäni yli 10 vuotta tilintarkastuksessa huomasin jatkuvasti, että pienten (yleishyödyllisten) yhdistysten on joskus yllättävän vaikeaa löytää osaavaa, halukasta ja edullista tilitoimistoa tai / ja tilintarkastajaa.
Yhdistykset (ja samoin säätiöt) ovat hyvin yksilöllisiä ja vähemmän kaavamaisia kuin liiketoimintayhtiöt, sen takia niiden taloushallintoa ja -raportointia ei voi hoitaa tuntematta toimintaa hyvin.

Yhdistyksen yksilöllisyys ilmenee kirjanpidossa siten, että heti alussa kannattaa luoda tarkoituksenmukainen tilikartta, joka ottaa toiminnan lisäksi huomioon myös raportointitarpeet. Kenelle yhdistys tulee esittämään taloustietonsa? Jäsenille, avustuksenantajille? Millaista raportointia tukijat vaativat (esimerkiksi raportointi rahankeräyksistä Poliisihallinnolle tai avustusten käytöstä STEA:lle). Hyvä tilikartta on sellainen, jonka perusteella tarvittavat raportit voidaan laatia helposti ja selvästi.
Toiminnan laatu ja laajuus sekä raportointitarpeet vaikuttavat yhtälailla tilinpäätökseen (eli käytettävään tuloslaskelmakaavaan ja liitetietoihin). Siksi yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen on pitkälti “käsityötä”, valmiiden tilikarttojen ja mallien käyttö ei sovellu kovin hyvin ja voi johtaa myös huonoon lopputulokseen. Samasta syystä automatisoitujen kirjanpito-ohjelmien käyttö yleishyödyllisissä toimijoissa on mielestäni osoittautunut usein ongelmalliseksi.

Yhdistykset toimivat usein vapaaehtoisvoimin, jolloin tietämystaso hallinnosta, yhtiölaista tai veroasioista saattaa olla heikompi kuin vaikkapa yrittäjien keskuudessa. Minusta on ensisijaista, että yhdistyksen vastuuhenkilöt ymmärtävät omaa toiminnanalaansa, kunhan talousasioissa on luotettava kumppani, jolla on laaja näkemys laeista, velvollisuuksista ja riskeistä.
13 vuoden kokemus tilintarkastuksesta on tähän tehtävään luonut vankan pohjan. Olen myös aina mielelläni tilintarkastanut yhdistyksiä, ollut kiinnostunut niiden toiminnasta, auttanut kun siihen on tarjoutunut tilaisuus. Yleishyödyllisyys ja maailmanparantaminen ovat lähellä sydäntäni, minkä olen aina huomioinut myös hinnoittelussa.

Auktorisoituna tilintarkastajana voin antaa myös mm. Aup-raportit STEA-avustusten käytöstä. Raportit on palautettava joka vuosi toukokuun loppuun mennessä, mikä johtaa siihen, että tarkastukset ajoittuvat pahimman tilintarkastusruuhkan päälle. Viime aikoina olen pannut merkille, että ei ole ihan helppoa löytää halukas tilintarkastaja, joka laatisi Aup-raportin kohtuulliseen hintaan.

STM:n aikataulu ei kuitenkaan estä aloittamasta toimenpiteitä ajoissa. Olen kehittänyt tehokkaita menetelmiä, miten Aup-raportteja voidaan alustaa hyvin pitkin kevättä niin, että niiden laadinta sujuu suhteellisen ripeästi ja ilman viime hetken kiirettä.

Kiinnostunut työskentelyni yhdistysten ja säätiöiden parissa on johtanut kasvavaan ymmärrykseen. Urani aikana olen tutustunut kymmeniin yleishyödyllisiin toimijoihin omine käytäntöineen ja ratkaisuineen. Tämä antaa mahdollisuuden verrata tapoja ja antaa vinkkejä ja neuvoja. Työssäni säilyy aina myös tilintarkastajan riskilähtöinen näkökulma: Mikä voi mennä pieleen? Ja ennen kaikkea: Miten se voidaan estää?