Palvelut

Kirjanpito ja taloushallinto

Jokaisen asiakkaan kanssa kartoitetaan palveluntarve ja etsitään parhaita käytäntöjä taloushallinnon eri osa-alueilla. Olen tottunut kuuntelemaan, tukemaan ja auttamaan asiakkaitani ja pyrin yksilöllisiin ratkaisuihin, jotka toimivat eivätkä maksa maltaita.

Peruspalvelun (juokseva kirjanpito, tilinpäätös) lisäksi luonnistuu tietysti verotus (veroilmoitus, oma-aloitteiset verot, vuosi-ilmoitukset), palkanmaksu palkka.fi -ohjelmassa, asioiden selvittäminen ja läpikäynti selkokielellä, johdon neuvonta ja konsultaatio ja vaikkapa kokouspöytäkirjojen laatiminen.

Erityisosaamisalueisiini kuuluu muun muassa yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt verotuksineen sekä matkatoimistot (myös raportointi KKV:lle). Muutkin yhtiömuodot ovat tervetulleet.

Toimin yksin ja kevyellä järjestelmällä. Jos harjoittamasi liiketoiminta on pienehkö eikä vaadi automatisoitua kirjanpitoa, liian raskas järjestelmä voi olla ylimitoitettu ja tulla kalliiksi. Siinä tapauksessa voisin olla sopiva tekijä. Sen lisäksi täällä on aina sama yhteyshenkilö, joka vastaa puhelimeen ja sähköpostiin tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppunakin.

Kaikki palvelut laskutetaan lähtökohtaisesti tuntityönä, jossa vain tehokkaat tunnit otetaan huomioon (itse tekemieni virheiden korjaaminen on tietenkin ilmaista!). Tuntihinta on 59 euroa (+alv), yleishyödyllisten toimijoiden kannattaa kysyä alennusta. Peruspalvelusta (kirjanpito + tilinpäätös + veroilmoitus) voidaan sopia myös pakettihinta.

Tilintarkastus

Olen toiminut auktorisoituna HT-tarkastajana vuodesta 2010. Kokemusta tilintarkastuksesta on kertynyt jo toistakymmentä vuotta. Toiminnan pääpaino on pienet liiketoimintayhtiöt  (ml matkatoimistot), yhdistykset ja säätiöt ja AUP-raportit STEA-avustuksen saajille.

Huom: Ei asunto-osakeyhtiöitä.

Lisätietoa kysyttäessä.

 

Muut palvelut

Vaihtelu virkistää! Osaamisen ja kapasiteetin puitteissa olen aina valmis valjastamaan muitakin kykyjäni hyötykäyttöön, jos sellaista keksitään.

Mainittakoon ensimmäisenä kielitaito. Varsinkin saksa sujuu parhaalla tasolla sekä kirjallisesti että suullisesti, minkä lisäksi on jonkinasteista ymmärrystä suurimmasta osasta Euroopassa puhutuista kielistä (englannista espanjaan ja virosta kymriin) sekä vähän matalammalla tasolla jopa japanin kielestä.

Koulutukseltani olen kauppatieteen maisteri, siksi omaan laajahkon näkemyksen liike- ja kansantaloudellisiin kysymyksiin. Niin taloyhtiön hallitustyöskentely kuin myös pörssisijoittaminen ovat tuttuja aiheita.

Minulla löytyy hygieniapassi, kokkausintoa, luova ote kattilaan ja puoli vuotta suurkeittiökokemusta.

Tämän lisäksi on niin monipuolisia kiinnostuksenkohteita kuin postimerkkeily ja filosofia.

Jos siis uskot, että voin olla avuksi millä rintamalla tahansa, ota rohkeasti yhteyttä.